Booking

Check in day:

Nights:

NOVOGODIŠNJI PAKET - CENOVNIK

31.12.2017. do 03.01.2018. godine

TIP SMEŠTAJA

POLUPANSION paket aranžman po osobi (1 SVEČANA VEČERA)

Jednokrevetna soba 49.500,00 rsd.
Dvokrevetna „ekonom“i soba 27.000,00 rsd.
Dvokrevetna soba 31.500,00 rsd.
Trokrevetna soba 27.000,00 rsd.
Apartman standard 1/2 37.500,00 rsd.
Apartman premium 1/2 45.000,00 rsd.

Napomena: doručak 650,00 dinara uključen u cenu, večera 1500,00 dinara uključena u cenu polu-pansiona, ekomomy sobe: 101, 102, 105, 201 i 202.

Uslovi boravka za decu:

 • Deca do 7 godina ne plaćaju boravak u Odmaralištu u pratnji roditelja ili staratelja.
 • Deca od 7 do 12 godina plaćaju doplatu od 19.350,00 dinara za tri noći.
 • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji.

Ostali uslovi prodaje:

 1. Doplata za treću ili četvrtu osobu u apartmanu iznosi 25.050,00 dinara za tri noći.
 2. Doplata za pansionski ručak iznosi 850,00 rsd.
 3. Boravišna taksa po osobi dnevno iznosi 120,00 rsd. , za decu od 7-15 godina 50% od cene boravišne takse, osiguranje 10,00 rsd. dnevno plaćaju sve osobe.Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu. U cenu je uračunato korišćenje wellness-a,fitness sale i interneta (osim masaža koje se dodatno zakazuju i plaćaju) i jedna svečana večera sa muzičkim programom (31.12.2017 godine).
 4. Cena pansionskih večera za goste koji borave u našem Odmaralištu iznose 1.500,00 dinara po danu i uključene su u cenu aranžmana.
 5. Cena svečane večere za eksterne goste (koje nisu smešteni u našem Odmaralištu) iznosiće 5.000,00 dinara za doček Nove Godine.
 6. Za garanciju rezervacije gost je u obavezi da uplati avans u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana u roku od 5 dana od momenta rezervisanja. Avans se uplaćuje bespovratno.
 7. Cena telefonskog poziva obračunava se prema tariferu vremena trajanja poziva. Podaci o ceni minuta prema željenoj destinaciji mogu se dobiti na recepciji odmarališta.
 8. Uvođenje životinja u objekat je strogo zabranjeno.
 9. U slučaju deviznih uplata primenjuje se važeći srednji kurs NBS na dan uplate. Odnosi se isključivo na žiralno plaćanje.

Mogućnosti plaćanja: 

 • gotovinski
 • čekovima građana
 • platnim karticama
 • virmanski

Mogućnost plaćanja na tri rate: čekovima građana i kredititnim karticama Komercijalne banke a.d. i Intesa banke a.d..

  CENOVNIK PANSIONSKIH USLUGA ZIMA

od 03.01 zaključno sa 17.02.2017. godine

TIP SMEŠTAJA POLUPANSION dnevno po osobi NOĆENJE SA DORUČKOM dnevno po osobi
Jednokrevetna soba 6.700,00 5.850,00
Dvokrevetna „ekonomi“ soba  4.450,00 3.600,00
Dvokrevetna soba 4.950,00 4.100,00
Trokrevetna soba 4.350,00 3.500,00
Apartman jednokrevetni 9.800,00 8.950,00
Apartman standard 1/2 5.750,00 4.900,00
Apartman premium 1/2 6.400,00 5.550,00

Napomena: doručak 650,00 dinara uključen u cenu, večera 850,00 dinara uključena u cenu polu-pansiona, ekomomi sobe: 101, 102, 105, 201 i 202.

Važeći popusti na dužinu boravka

 • 7% popust na boravak od 4 do 6 noćenja
 • 10% popust na boravak od 7 do 9 noćenja
 • 15% popust na boravak preko 10 noćenja

- Važi isključivo za individualne goste -

Uslovi boravka za decu:

 • Deca do 7 godina ne plaćaju boravak u Odmaralištu u pratnji roditelja ili staratelja
 • Deca od 7 do 12 godina plaćaju doplatu od 1.300,00 dinara dnevno za uslugu noćenja sa doručkom, doplata za večeru ili ručak 400,00 dinara po obroku dnevno
 • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji

Ostali uslovi prodaje:

 1. Doplata za treću ili četvrtu osobu u apartmanu: 2.600,00 dinara dnevo za uslugu ND, polupansion 3.450,00 din.
 2. Doplata za pansionski ručak iznosi 850,00 dinara.
 3. Doručak, ručak i večera se služe sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 15 gostiju. U suprotnom gost bira pansionski obrok na bazi ankete
 4. Dnevni odmor se naplaćuje po ceni od 3.000,00 dinara po osobi . Vreme korišćenja dnevnog odmora može biti u periodu od 10 do 18 časova.
 5. Za grupe cene se posebno ugovaraju
 6. Boravišna taksa po osobi dnevno iznosi 120,00 din , za decu od 7-15 godina 50% od cene BT, osiguranje 10,00 din dnevno plaćaju sve osobe. Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu.
 7. U cenu je uračunato korišćenje wellness-a,fitness sale i interneta(osim masaža koje se dodatno zakazuju i plaćaju).
 8. Agencijska provizija iznosi 7% ukoliko ugovorom nije drugačije regulisano .
 9. Krevetac za bebe je dostupan na zahtev .
 10. Za garanciju rezervacije obavezna uplata avansa.
 11. Cena telefonskog poziva obračunava se prema tariferu vremena trajanja poziva. Podaci o ceni minuta prema željenoj destinaciji mogu se dobiti na recepciji odmarališta
 12. Cene su rađene na paritetu 1 EUR = 123,00 RSD i ukoliko dođe do značajnije promene kursa Odmaralište zadržava pravo promene cena
 13. Uvođenje životinja u objekat je strogo zabranjeno.

Mogućnosti plaćanja: 

 • gotovinski
 • čekovima građana
 • platnim karticama
 • virmanski

Mogućnost plaćanja na tri rate: čekovima građana i kredititnim karticama Komercijalne banke a.d. i Intesa banke a.d..

 CENOVNIK PANSIONSKIH USLUGA ZIMA – PROLEĆE VANSEZONA

od 18.02. zaključno sa 26.04.2018. godine 

TIP SMEŠTAJA POLUPANSION dnevno po osobi NOĆENJE SA DORUČKOM dnevno po osobi
Jednokrevetna soba 5.900,00 5.050,00
Dvokrevetna „ekonomi“ soba  3.650,00 2.800,00
Dvokrevetna soba 4.250,00 3.400,00
Trokrevetna soba 3.550,00 2.700,00
Apartman jednokrevetni 9.150,00 8.300,00
Apartman standard 1/2 4.800,00 3.950,00
Apartman premium 1/2 5.500,00 4.650,00

Napomena: doručak 650,00 dinara uključen u cenu, večera 850,00 dinara uključena u cenu polu-pansiona Ekomomi sobe: 101, 102, 105, 201 i 202.

Važeći popusti na dužinu boravka

 • 7% popust na boravak od 4 do 6 noćenja
 • 10% popust na boravak od 7 do 9 noćenja
 • 15% popust na boravak preko 10 noćenja

- Važi isključivo za individualne goste

Uslovi boravka za decu:

 • Deca do 7 godina ne plaćaju boravak u Odmarališut u pratnji roditelja ili staratelja
 • Deca od 7 do 12 godina plaćaju doplatu od 1.300,00 dinara dnevno za uslugu noćenja sa doručkom, doplata za večeru ili ručak 400,00 dinara po obroku dnevno
 • Roditelj je dužan da prezentuje zdravstvenu knjižicu ili drugi dokument deteta na recepciji

Ostali uslovi prodaje:

 1. Doplata za treću ili četvrtu osobu u apartmanu 2.600,00 dinara dnevo za uslugu ND, polupansion 3.450,00 dinara.
 2. Doplata za pansionski ručak iznosi 850,00 dinara.
 3. Doručak, ručak i večera se služe sa izložbenog stola ukoliko u hotelu boravi više od 15 gostiju. U suprotnom gost bira pansionski obrok na bazi ankete
 4. Dnevni odmor se naplaćuje po ceni od 3.000,00 dinara po osobi . Vreme korišćenja dnevnog odmora može biti u periodu od 10 do 18 časova.
 5. Za grupe cene se posebno ugovaraju
 6. Boravišna taksa po osobi dnevno iznosi 120,00 din , za decu od 7-15 godina 50% od cene BT, osiguranje 10,00 din dnevno plaćaju sve osobe. Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu.
 7. U cenu je uračunato korišćenje wellness-a,fitness sale i interneta(osim masaža koje se dodatno zakazuju i plaćaju).
 8. Agencijska provizija iznosi 7% ukoliko ugovorom nije drugačije regulisano .
 9. Krevetac za bebe je dostupan na zahtev .
 10. Za garanciju rezervacije obavezna uplata avansa.
 11. Cena telefonskog poziva obračunava se prema tariferu vremena trajanja poziva. Podaci o ceni minuta prema željenoj destinaciji mogu se dobiti na recepciji odmarališta
 12. Cene su rađene na paritetu 1 EUR = 123,00 RSD i ukoliko dođe do značajnije promene kursa hotel zadržava pravo promene cena
 13. Uvođenje životinja u objekat je strogo zabranjeno.

Mogućnosti plaćanja: 

 • gotovinski
 • čekovima građana
 • platnim karticama
 • virmanski

Mogućnost plaćanja na tri rate: čekovima građana i kredititnim karticama Komercijalne banke a.d. i Intesa banke a.d..

PRICE LIST FOR SUMMER - AUTUMN OFF-SEASON

from September 3 to December 24, 2017 inclusive

TYPE OF ACCOMMODATION

HALF BOARD  
(RSD/person/day)

BED & BREAKFAST
(RSD/person/day)

Single room

5.900,00

5.100,00

Twin ‘economy’ room

3.900,00

3.100,00

Double/twin room

4.400,00

3.600,00

Triple room

3.700,00

2.900,00

Single Bed Apartment

9.000,00

8.200,00

Apartment Standard 1/2

5.100,00

4.300,00

Apartment Premium 1/2

5.800,00

5.000,00

Note: Breakfast 650,00 RSD included in the price; Dinner 800,00 RSD included in the half-board price . Economy rooms No. 101, 102, 105, 201 and 202.

 

Current discounts:

7% for 4 - 6-night stay, 10% for 7 - 9-night stay, 15% for stay over 10 nights

 

Children:

Free for children under 7 years of age

For children from 7 – 12 years of age: 1,300.00 RSD/day upcharge for bed and breakfast service;

400.00 RSD per additional meal per day

Parent(s) undertake(s) to provide suitable identification document for child(ren) at the Reception Desk

 

Other terms of sale (korigovati numerisanje u srpskoj verziji, ponavljaju se 7 i 13)

1. Upcharge for 3rd or 4th person in the same apartment: 2,600.00 RSD for B&B service

2. Upcharge for lunch from the board: 850.00 RSD/day.

3. Breakfast, lunch and dinner are served from the buffet if there are more than 15 guests staying at the hotel. Otherwise guests are polled to choose a meal from board

4. Daily stay is charged 2,000.00 RSD per person. Daily stay refers to period from 10 a.m. to 6 p.m.

5. Prices for groups are separately agreed

6. Local tax amounts to 120.00 RSD/ person/day ; for children 7-15 years of age : 50% of local tax; insurance fee 10.00 RSD/day is mandatory for everyone. Local tax and insurance fee are not included in price.

7. Price includes use of both wellness and fitness hall and Internet (excluding massage treatments - these are separately appointed and paid).

8. Agency commission amounts to 7% if not otherwise foreseen in agreement.

9. Baby crib is available at request.

10. Advance payment is mandatory to secure reservation.

11. Telephone is charged at a rate of 3.00 RSD/pulse

12. Prices are given using exchange rate 1 EUR (RSD stoji u srpskoj verziji) = 124,00 RSD . If there are any significant changes in the exchange rates, Hotel reserves the right to change the prices accordingly.

13. Admission of animals is strictly forbidden in the facility.

 

Where to go?

On the outskirts of the Zlatibor central area, you can set out for an adventure – you can explore the beauty and vividness of both the nature and cultural & historical heritage.

More

Congress Tourism

Within our ‘Dunav’ facility situated in the most beautiful part of Zlatibor there is a modern, attractive and spacious hall offered for all types of business meetings and conferences.

More

Contact us

Odmaralište "Dunav"
Street Rujanska bb
31315 ZLATIBOR

+381 31 841 126
+381 31 841 181

Working hours : 00-24h

Subscribe on mailing list

If you want to receive news, promotions and offers on email Subscribe to our mailing list.

Facebook

Twitter